NYHETER

Det skjer alltid noe i Snåsafjella, året rundt. Ismenningen Fjellstuggu er med sin beliggenhet i hjertet av Snåsafjella et naturlig samlings- og utgangspunkt for aktivitet i fjellheimen. Ismenningen Fjellstuggu er også en innfallsport til Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark. 

Hjemmeside opprettet av